.

ARQUITECTURA i REHABILITACIÓ

Toni Griera Arquitectura i Rehabilitació és un despatx d’arquitectura amb seu a Sabadell, Barcelona. Toni Griera
Arquitectura i Rehabilitació
és una empresa nascuda DE i PER A la Rehabilitació edificatòria

Treballem en projectes comercials, residencials, patrimoni arquitectónic, corporatius, hotelers i sanitaris.
Oferint serveis integrals en rehabilitació arquitectura i enginyeria a mida.

Perfil

toni griera arquitecte barcelona sabadell

ANTONI GRIERA i CURA Arquitecte doctorat en anàlisi d’estructures. ha treballat a E.T.S.A.B. pel Departament d’Estructures en l’Arquitectura del 1995 al 2003. Ha col·laborat amb l’Institut Català de Finances de la Generalitat, diversos ajuntaments, entre ells el de Barcelona, en anàlisi i diagnosi Estructural de Construccions Històriques i edificis amb estructures de fusta.
Ha col.laborat amb diversos despatxos d’Arquitectura i Enginyeries fent treballs d’assessorament tècnic i resolent càlculs d’estructures tant en estructures metàl·liques, com de formigó armat (unidireccionals i bidireccionals) i tasques de rehabilitació. Ha participat en el Conveni entre Fustes del Pirineu Català (Fupicsa) i la UPC,

VALORS

En que creiem:
Escoltem. Comencem quan comprenem i entenem clarament els vostres objectius, negocis o marca.
Ens esforcem per un procés fluid i transparent, des del compromís i el disseny fina a la construcció.
Valorem els nostres clients. Entenem que cada client és únic i que mereix una solució a mida. L’única manera de saber-ho fer és escoltar.
Recolzem els últims avenços tecnològics per millorar l’objectiu i el negoci dels nostres clients, ja sigui en disseny sostenible, tecnologia 3D, CAD o simulació.
Recolzem totes les iniciatives dels implicats en el projecte incloent-hi la capacitat d’anàlisi i participació en totes les fases d’un projecte. Junts, fem un pla millor.

Contacte

Si té algun dubte o desitja sol·licitar pressupost si us plau ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè. També pot contactar amb nosaltres trucant-nos al 93 00 15 270 o mitjançant el formulari següent:

El seu nom *

Email *

Telèfon

Missatge


L'informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, s'utilitzaran exclusivament per mantenir el contacte entre el Despatx d'arquitectura d'Antoni Joan Griera i Cura i vosté. Si desitja exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic info@agarquilab.com o bé dirigir-se per escrit a:
Agarquilab C/ Creueta, 65, Sabadell -08202

Projectes Toni Griera Arquitecte

Projectes i obres realitzats
1- CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL.
1.1.- Tipologia industrial de nova planta

Projectes i obres realitzats
COMERCIAL – HOTELER

Projectes i obres realitzats:

1- CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL.

1.1.- Tipologia industrial de nova planta,

Deu actuacions localitzades a:

3.500m2 en cinc naus industrials entre mitgeres a Sabadell,  a petició de Na M.Ciurana,  any 1985.

5.000m2 en onze naus industrials a Polinyà,  a petició de M. Cejudo,  any 1987.

3.000m2 en cinc naus industrials a Polinyà,  a petició de M. Coguda, any 1987.

Nau industrial i oficina,  a Sant Quirze del Vallés,  a petició de Jamones J. Sala S.A.,  any 1987,  9.000 m2,  conjuntament amb Vector Enginyeria.

2.000m2 de naus industrials a Polinyà a petició de Docasa l’any 1988. Obra en la qual prèviament es va fer una anivellació del terreny mitjançant murs de 7,00m. d’altura, un voladiu de 6.00m. de llum de perfil sinusoïdal.

10.000m2 en divuit Naus en filera a Santiga, a petició de Naverco l’any 1989.

3.000m2 en cinc naus industrials entre mitgeres a Sabadell a petició de EMNI S.L.,  l’any 1993.

Construcció d’un edifici industrial al Polígon del Pla de la Bruguera Castellar del Vallès,  peticionari Sr. Jaume Gamisans,  any 1994.

Un edifici industrial aïllat a Castellar, de 2000m2, nau 30.00m de llum amb estructura metàl.lica i oficines amb estructura de fusta laminada encolada a petició d’Asumbe, l’any 1996.

Un edifici industrial entre mitgeres a Castellar del Vallès, amb soterrani, nau (21,00m de llum) i dues plantes d’oficines, any 1998.

Una nau industrial entre mitgeres, de 475 m2c, al carrer de l’escorxador de Santa Perpètua de Mogoda, a petició de Promociones Cuevas Ramos S.A., 2002.

1.2.- Ampliacions i reformes industrials, quatre actuacions a:

Altells: Dos a Santiga: una a petició de J. Gamisans, 1993. Una a petició de Naverco S.A., 1991.

Oficines per a l’empresa Acabats Barbera S.L., 1995.

Compartimentació edifici industrial a Castellbisbal a petició de Naverco S.A., 1992.

Rehabilitació integral d’un edifici industrial cantoner, per a venda i reparació de vehicles a petició de R. Aparicio, 1994.

1.3.- Reformes i Adequacions industrials:

Incloent-hi canvis de distribució de la zona productiva, solucions de canalitzacions d’instal.lacions i construcció d’oficines. Dues actuacions a les naus emplaçades a:

Una al Polígon Santiga, a petició de VIBA Ibérica, 2.500 m2, l’any 1995.

Reforma de Nau a Barberà del Vallès a petició de LARESA, 7.000 m2, l’any 1995. Incloent projecte de col.lector pel marge esquerra del riu Ripoll fins a connexió cap a depuradora.

2- CONSTRUCCIÓ RESIDENCIAL.

Projectes i obres realitzats:

2.1.- Habitatges unifamiliars aïllats.

Un total de dinou actuacions de nova planta de superfícies construïdes entre els 150 – 550 m2, emplaçats a:

Cerdanyola, V.P.O. , a peticó de F. Hidalgo, 1986.

Barberà del Vallés, V.P.O, a petició de A. Jimenez, 1986.

Sant Llorenç Savall a petició de J. Reyes, 1986.

Barberà del Vallés, a petició de D. Porcel, 1987.

Sant Quirze del Vallés, a petició de J. Altimira, 1987

Barberà del Vallés, a petició de J. Gonzalez, 1988.

Bellaterra, a petició de M. Borras 1988

Matadepera, a petició de E. Griñan, 1989.

Pedrasanta, Sentmenat, EMMI S:A., 1990.

Arròs (Vall d’Aran), peticionari C. Grau, 1990.

Castell Vell i el Vilar, peticionari F. Latorrre, 1990.

Vall d’Horta, S. Llorenç Savall, peticionari R. Franquesa, 1994.

Gavà, peticionari O. Roca, 1995.

Caldes de Montbui, J. Campasol, 1995.

Castellví de Rosanes, E. Latorre 1996.
Vilassar, peticionari Del Rio, 1998.

Sentmenat, a petició de M. Vivet, 2003.

Gavà, a petició de P . Roca 2005

Sant Llorenç Savall, A. Calvo 2006.

2.2.- Habitatges unifamiliars o bifamiliar entre mitgeres.

Un total de vuit actuacions de nova planta de 200 a 750 m2, emplaçats a:

Sabadell, bifamiliar entre mitgeres a petició de E. Griera i R. Cura, 1990.

Sant Llorenç Savall, habitatge unifamiliar entre mitgeres a petició de M. Rovira, 1990.

Sant Antoni de Vilamajor, unifamiliar entre mitgeres amb sala d’exposició pictòrica, a petició de Sr. J. Raventós, 1992.

Castelldefels tres habitatges en filera, peticionari USE Bellamar S.A., 1993.

Sabadell, bifamiliar entre mitgeres a petició dels Srs. Casaponsa 1994.

Sabadell habitatge unifamiliar entre mitgeres, peticionari A. Forrellat, 1995.

Sabadell habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb local a planta baixa, peticionari J. LLadó, 2003.

Sabadell habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb local a planta baixa, peticionari J. Villar, 2006.

2.3.- Edificis plurifamiliars de nova planta.

Un total de deu actuacions emplaçades a:

Granollers, plurifamiliar entre mitgeres de 15 habitatges, locals i aparcament soterrani, a petició de USE S.A., 1990.

Santa Perpètua de Mogoda, plurifamiliar entre mitgeres de 17 habitatges, locals i aparcament soterrani a petició de Promociones C.R. S.A., 1999.

Terrassa, plurifamiliar entre mitgeres 14 habitatges, local i aparcament soterrani a petició de L. Bonet , 2002.

Sabadell, plurifamiliar entre mitgeres 66 habitatges, locals i garatge, com a guanyador d’un concurs restringit entre varis despatxos d’arquitectura de Sabadell, convocat per Àrea 3 peticionari del mateix. 2002.

Sentmenat, plurifamiliar aïllat 28 habitatges i aparcament soterrani, a petició d’ Àrea 3, 2003.

Sabadell, plurifamiliar entre mitgeres 5 habitatges i aparcament , peticionari A. Figuerola, 2003.

Terrassa, plurifamiliar entre mitgeres, 39 habitatges, locals i dues plantes d’aparcament soterrani, a petició d’Ebano Habitatge S.L., 2003.

Sabadell, plurifamiliar entre mitgeres, 8 habitatges local i aparcament soterrani a petició de L. Vidal , 2004.

Polinyà, plurifamiliar aïllat, 32 habitatges i aparcament a petició d’Àrea 3, 2005.

Terrassa, plurifamiliar entre mitgeres, 9 habitatges, i dues plantes d’aparcament soterrani, a petició d’Ebano Habitatge S.L., 2006.

2.4.- Remuntes unifamiliars aïllades i entre mitgeres.

Cinc actuacions emplaçades a:

Entre mitgeres a Sabadell, peticionari F. Espinosa, 1990.

Sabadell, remunta per a habitatge unifamiliar, amb piscina, entre mitgeres a petició de F. Pujol, 1991.

Castellar del Vallès, habitatge unifamiliar aïllat, peticionari M. Miralles, 1993.

Abrera, habitatge unifamiliar aïllat a petició de M. Lozano, 1993.

Matadepera, habitatge unifamiliar aïllat a petició d’Isidor Almirall, 2006.

2.5.- Reformes i ampliacions d’edificis aïllats.

Tres actuacions emplaçades a:

Ampliació de la masia de Can Garcia a Polinyà, a petició de M. Estadella, 1990.

Sant Feliu del Recó, peticionari R. Redorta, 1992.

Piscina amb garatge inferior a Sant Llorenç Savall a petició de R. Franquesa, 1994.

2.6.- Reformes i ampliacions d’edificis unifamiliars entre
mitgeres.

Onze actuacions emplaçades a:

Sant Llorenç Savall a petició de S. Rovira, 1990.

Sabadell unifamiliar entre mitgeres a petició de G. Roy, 1994.

Castellar del Vallés, Reforma d’un edifici entre mitgeres del S. XIX, per tres habitatges.

Sabadell, unifamiliar entre mitgeres a petició de E. Cabeza, 1997.

Sabadell, unifamiliar entre mitgeres a petició de J. Ciria, 2000.

Reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres a Sabadell a petició de L. Aluju, 2002.

Reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres a Sabadell a petició del Sr. Murciano, 2002.

Sabadell, reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres a petició de. C. Navarro, 2002.

Sabadell, reforma i consolidació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a petició de A. Vilaseca, 2003.

Esterri de Cardós, reforma de mig paller per a un habitatge unifamiliar entre mitgeres, per a ús propi, 2004.

Sabadell, reforç estructural en habitatge unifamiliar entre mitgeres, a petició de B. Forrallat , 2008.

2.7.- Reformes i ampliacions d’edificis plurifamiliars entre
mitgeres.

Dos intervencions situades a:

Sabadell, peticionaris comunitat de veïns carrer del Sol 30, l’any 1989.

Sabadell, diagnosi, projecte de reforma i ampliació de planta segona a petició d’En O. Benito, 2012.

3- COMERCIAL – HOTELER.

Els Projectes i obres realitzats en aquests usos són vuit, segons:

Reforma d’edifici per a local comercial a Sabadell, peticionari F. Girbau, 1991.

Sabadell, reforma de les dues últimes plantes per a oficines a petició dels Srs. Pujol, 1992.

Sabadell, reforma de local comercial per a comerç, a petició de R. Alfonso, 1992.

Reforma d’edifici per a local comercial a Sabadell, peticionari J. Gracia, 1993.

Un edifici comercial-administratiu a Santa Perpètua de Mogoda de 4.500m2, que consta de P. Sot. P.B. i P.1ª., s’ha plantejat amb estructura mixta ferro-formigó salvant llums de 11,50m amb sobrecàrregues d’ús de 1.000Kp/m2. A petició de Promociones C.R. S.L. any 1998.

Hotel i centre de convencions a Terrassa projecte de 24.000m2, l’hotel es planteja amb tipologia torre de 60m. d’alçada, 1999 (no construït).

Reforma i ampliació d’un edifici del S XVIII, de 1.000m2. destinada a Llar de residència i residència assistida per a gent gran a Castellar del Vallés, J. Romeu, 2001.

Reforma nau industrial per a taller de reparació d’automobils, Sabadell, 2009.

4- ENCÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ.

4.1.-Dins de l’àmbit de l’obra pública :

Projecte d’urbanització de la U.A. 77 de la zona del Ripoll de Sabadell. (VIMUSA).

4.2.- Equipaments públics:

Un total de catorze intervencions de diferents continguts:

Estació de tren al Parc de Catalunya de Sabadell, per l’IDES (Ajuntament de Sabadell), 1997.

Mercat Provisional Central de Sabadell al Passeig de la Plaça Major, projecte de 2.000m2, en el qual s’ha entrat en la dinàmica i complexitat de l’arquitectura provisional, l’estructura principal és d’acer i la secundària de fusta laminada encolada sustentada per cables. Encàrrec fet per l’IDES (Ajuntament de Sabadell). 1998.

Reforma, adequació i dinamització del Mercat Central de Santa Perpètua de Mogoda, a petició de l’Ajuntament de Santa Perpètua, aquesta actuació implica:

• Contracte d’assistència tècnica per la realització de la documentació necessària per a les negociacions amb els paradistes.
• Una vegada tancades les negociacions amb els paradistes es passa a realitzar el projecte de reforma del Mercat Central zona venda al detall.

• Paral.lelament es realitza el projecte de reforma i ampliació de l’edifici per encabir un autoservei d’alimentació generalista, com a complement de l’oferta del producte fresc de la zona de venda al detall.

Informe de l’estat actual de l’Estructura de la Coberta de la caixa escènica del Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell. (Ajuntament de Sabadell). 1999.

Projecte de Consolidació de l’estructura d’il.luminació de la caixa escènica del Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell. (Ajuntament de Sabadell). 2000.

Informe de l’estat actual d’una plaça pública a l’Avinguda Paraires. Ajuntament de Sabadell, 2002.

Recàlcul de marquesines de formigó armat de l’any 1960, Ajuntament de Santa Perpetua, 2002.

Projecte d’una plaça pública al carrer Almogàvers de Sabadell, 2003. Ajuntament de Sabadell.

Federació Catalana de Natació, estudi dels danys de la coberta realitzada amb fusta laminada encolada a les Piscines de Bellesguard de Sabadell. Aixecament dels danys amb metodologia pròpia (Processat d’Imatges) i instrumentació dels danys estudiats, 2006.

Ajuntament de Manresa, estudi de varis edificis entre mitgeres al carrer Escodines, estructura vertical (murs de diferents fàbriques) i horitzontal (sostres de fusta) arrel del col.lapse d’un d’aquests edificis i l’excavació d’un aparcament soterrani de vàries plantes a la resta d’illa, 2007. S’utilitza tecnologia pròpia tant per l’estudi dels murs com per l’estudi de la fusta.

Ajuntament de l’Hospitalet, estudi i projecte bàsic del refugi antiaeri soterrani de Torre Barrina, realitzat durant la Guerra Civil, 2008.

5- ENCÀRRECS PATRIMONIALS.

Els Projectes i obres realitzats en edificis històrics són:

Anàlisi Estructural – Constructiu i projecte de rehabilitació per a l’hotel de l’edifici situat a la plaça Sant Felip Neri, C/ Sant Felip Neri i C/ Sant Sever de Barcelona, peticionari Tucana S.A., 1999.

Projecte de rehabilitació de la Masia de Can Rull de Sabadell, una de les dues úniques Masies que queden al municipi, de superfície 1200m2 en què la part original data del S.XIV. Es vol destinar a usos cultural, administratiu i associatiu. Constructivament és destacable l’existència de murs amb fàbrica de tàpia tant del tipus encofrada com amorterada amb cal; sostres de fusta de tipologia vària. 2000. (BCIL)

Projecte de rehabilitació dels annexes de la Masia de Can Rull de Sabadell, 2001. (BCIL)

Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, informe del Pont nou de Manresa, pont gòtic del S. XIV, tasca realitzada mitjançant Conveni UPC – Diputació. 2003. (BCIL) 

Catedral de BCN, col.laboracions en la seva rehabilitació (Convenis i encàrrecs directes): (BCIN) 

• Prediagnosi de danys de l’Agulla del Cimborri, 2002.

• Estudis d’estabilitat dels pinacles, proposta de solució, 2003.

• Aixecament cartogràfic i danys de les torres de les façanes, 2004.

Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona: Castell Convent i Església de Sant Ramon de Penyafort, anàlisi i diagnosi de la coberta i planta sotacoberta, redacció de projecte de consolidació a nivell d’execució, 2003. (BCIN) 

Estudi paràmetres mecànics dels arcs petris de la planta soterrani del Castell de Castelldefels, 2004. Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, (BCIL)

Anàlisi constructiu estructural de l’Ajuntament modernista del Bruc, edifici el Casal, per poder destinar la planta segona a biblioteca, 2005. Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona. (BCIL) 

Aixecament cartogràfic de l’Església de Santa Maria del Pi incloent l’estudi deformacional avaluat a través de la geometria. L’aixecament es realitza amb aparell de presa de dades, de disseny propi, que realitza automàticament l’aixecament amb autocad 3D, 2006. Per la Generalitat, Departament de Cultura, (BCIN) 

Projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Ramoneda al terme municipal de Rubí i que forma part del patrimoni local. Campanyes d’assaigs per l’obtenció dels paràmetres mecànics tant dels sostres de fusta com dels murs de diferents fàbriques, principalment paredat i tàpia. Superfície de rehabilitació de 1200 m2c més exteriors, 2007. (BCIL) 

Palau Prioral de Monistrol de Montserrat, edifici gòtic del S. XIII –XIV, en què destaca el claustre interior, forma part del Patrimoni Local. Estudi a nivell estructural per a la rehabilitació del mateix, 2007. (BCIL) *

Extracció d’un pedestal romà del fonaments de l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, 2007. Actualment exposat juntament amb les restes del temple del Foro Romà. Departament de Cultura de la Generalitat (BCIN) 

Castell, Església i Convent de Sant Ramon de Penyafort 

Estudi estructural de la segona fase: ala de ponent del Convent, campanyes d’assaigs per determinació dels paràmetres resistents de murs i arcs. Càlcul a nivell global de l’estabilitat de l’edifici incloent solucions de reforç. Peticionari l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. (2008, 2012). (BCIN)

• Estudi estructural de la tercera fase: Cos nord del Convent, incloent també campanyes d’assaigs, diagnosi i recàlcul de l’edifici.

• Projecte de substitució funcional de la coberta, d’estructura de fusta del convent, preveient el futur ús de la mateixa. 2010

• Document Refós de síntesi de totes les tasques realitzades, a l’ala de ponent, 2012.

Església de Santa Maria de Sales, Viladecans

A petició de l’SPAL Servei de Patrimoni d’Arquitectura Local de la Diputació de Barcelona, (BCIL) 

• Fase I.- Estudi per a la consolidació i millora del substrat on es recolza el mur nord de l’església de Santa Maria de Sales a Viladecans. Bé i tot i les recomanacions geotècniques no es va poder realitzar per problemes d’incompatibilitat sòl i injecció. (2011)

• Fase II.- Estudi estructural d’estabilitat mitjançant la col.locació de tensors i l’execució d’una fonamentació superficial, no es va poder desenvolupar per la troballa de frescos gòtics als murs de la nau que impedien la col.locació dels tensors. (2011)

• Fase III.- Estudi estructural per a la substitució funcional dels contraforts de tramuntana de l’Ermita de la Mare de Déu de Sales, a Viladecans. Es va estudiar recuperar l’equilibri estructural del mur nord mitjançant la substitució dels contraforts existents en estat precari i dimensionalment insuficients, per uns de nous mecànicament eficients. (2012)

Església de Santa Maria de l’Assumpció de Coll, a la Vall de Boí. Declarat Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO.

L’edifici presentava un estat precari a nivell d’estabilitat amb importants danys. Es realitzà un estudi d’estabilitat estructural de l’església romànica d’una sola nau de l’edifici, realització de nova coberta de fusta, tècnicament complexa, tot corregint les disfuncions que presentava l’edifici.

Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (2013).

6- ÀMBIT DEL PLANEJAMENT .

6.1.- Redacció de dos plans parcials i d’altres figures de
planejament:

Cardedeu, Pla Parcial del sector nord est, P-10, 1990 .

Modificació puntual de Pla General a Sant Llorenç Savall, 1990.

Un Pla Parcial, La Soleià del Cosidor, Castellar del Vallès, 1993.

Estudi de detall de la U.A. 71 de Sabadell peticionari Sr. Buxó, 2002.

Modificació puntual de Pla Parcial de Castelltort, 2012.

6.2.- Redacció de Convenis amb Ajuntaments:

Ajuntament de Sentmenat U.A.7.

6.3.- Projectes de reparcel.lació:

Ripollet a petició de M. Perucho, 1991.

Castellbisbal, peticionari M. Vidal.

Castelldefels a petició de USE Bellamar S.A. , 1992.

Sabadell, peticionari Bediez S.A. 1992.

Sabadell, peticionari C. Arceda, 2001.

Sentmenat a petició de V. Haury, 2003.

Sentmenat, reparcel.lació de la U.A. 7 a petició de Àrea 3, 2003.

Sabadell, peticionari S. Garcia, 2005.

Calafell, peticionari, Rosa Maria Porti, 2010.

Sant Quirze del Vallès, R. Patiño, 2012.

6.4.- Projectes d’Urbanització:

U.A.7 de Sentmenat a petició de Àrea 3, 2003.

D-4 Sant Quirze del Vallès, J. Morera, 2012.

7- PATOLOGIES, INFORMES i PROJECTES CONSOLIDACIÓ.

Estudi de la patologia de l’estructura de formigó armat d’un edifici industrial d’uns 5.000m2. Laresa, 1994.

Dos informes patològics d’habitatges amb estructures de fusta. 1994 – 1996.

Dos informes patològics d’estructures de fusta a petició dels Catedràtics de la UPC Carles Buxadé i Joan Margarit, Restaurant Set portes de BCN.

Un informe d’una empenta hidrostàtica sobre un paviment. Sr. Fabrés, 1996.

Un informe sobre l’estat actual d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de finals del segle passat al carrer Mariano Cubi de Barcelona, a petició de l’Administrador de la comunitat, 1996.

Un informe sobre infiltracions d’aigua neta a un soterrani. Sr. Rubión, 1996. Sabadell.

Un informe d’un col.lapse d’un voladiu sobre un sostre: causes i diagnosi de l’estat del sostre impactat i valoració a nivell estructural de l’edifici. Pedrasanta (1997).

Informe de l’estat actual d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Tres Creus de Sabadell, arrel de les afectacions generalitzades estructurals produïdes per l’execució de l’obra veïna. (1999).

Estudi d’un sostre de llum 12m. realitzada amb jàsseres metàl.liques roblonades i voltes de rajola ceràmica, estudi patològic, càrregues màximes admissibles, tant tensionals com deformacionals, criteris de reparació, estudi dels murs i pilastres de càrrega. L’any 2001 a petició del Sr. Rosell.

Informe de l’estructura de fusta de la coberta de l’edifici situat al carrer de la Carrerada d’Esterri d’Aneu (2002).

Informe dels danys a un sostre producte d’una intervenció edificatòria al pis inferior. (2002).

Informe de les deficiències de l’obra d’ampliació de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell a petició de l’Associació de Pares, 2003.

Informe del trencament d’un talús a Can Amat, a petició del bufet d’advocats A. Pereña, 2003.

Informe de l’estructura del Pont Nou de Manresa, Conveni entre l’SPAL de la Diputació de Barcelona i la UPC. 

Informe de l’edifici del Restaurant Casa Don Pedro, a Casterllar del Vallés, que presenta entre altres patologies generalitzades estructurals. A petició del bufet d’advocats de M. Hernandez.

Informe de Patologia de fonamentació i estructural a quatre habitatges de Can Palet. A petició del Bufet d’advocats de M. Pereña.

Informe dels danys produïts per voladures per a rebaixar un solar, a uns edificis propers a la Plana del Tarter, Comú d’Ordino, Andorra la Vella. A petició de l’estudi Andorrà Orobitg Arquitectura & Enginyeria. (2005)

Informe de l’estat d’un mur gravitatori a la urbanització de Sa Gavina de S’Agaró a petició del Sr. Costafreda.

Informe de l’estructura horitzontal de dos blocs de pisos construïts als anys 1955, per problemes de carbonatació. A la Ctra. De Barcelona 567 – 575 de Sabadell i a petició de les comunitats (2007) 

Informe dels paràmetres resistents de l’estructura de fusta de la Fàbrica la Manuela a les mines de sal de Cardona. Edifici construït any 1920 amb llum de 35,00 m i alçada 25,00 m. Col.laboració amb les solucions de reforç, a petició de Climent Molins, UPC (2009).

Informe de l’armat de les jàsseres de cantell de formigó armat de llum uns 10.00 m al Museu de la Indumentària del carrer Montcada de Barcelona, mitjançant un patxòmetre d’última generació Hilti PS-200 de propietat. petició de Pere Roca i Fabregat , UPC (2009).

Informe dels paràmetres mecànics de l’estructura horitzontal, sostre de planta baixa, de la Casa de la Sang, a la Plaça del Pí nº 2 de Barcelona, a petició de Pere Roca i Fabregat UPC (2010).

Informe d’una mostra de l’estructura vertical, pilar P-07, de l’edifici industrial aïllat al carrer Alfons Amich nº2 a Hostalets de Balenyà. (2010)

Informe global de l’edifici industrial aïllat al carrer Alfons Amich nº2 a Hostalets de Balenyà. (2011), a conseqüència d’un canvi d’ús de granja d’aviram a assecadors de pernils. 

Projecte de consolidació l’edifici industrial aïllat al carrer Alfons Amich núm. 2 a Hostalets de Balenyà. (2012), dimanant de l’informe anterior. Essent destacable que presenta els pilars de formigó en massa i murs de càrrega d’obra ceràmica buida de 5 plantes.d’alçada.