Perfil

toni griera arquitecte barcelona sabadell

ANTONI GRIERA i CURA Arquitecte doctorat en alnálisis d’estructures. ha treballat a E.T.S.A.B. pel Departament d’Estructures en l’Arquitectura del 1995 al 2003. Ha col·laborat amb l’Institut Català de Finances de la Generalitat, diversos ajuntaments, entre ells el de Barcelona, en análisi i diagnosi Estructural de Construccions Históriques i edificis amb estructures de fusta.
Ha col.laborat amb diversos despatxos d’Arquitectura i Enginyeries fent treballs d’assessorament tècnic i resolent càlculs d’estructures tant en estructures metàl.liques, com de formigó armat (unidireccionals i bidireccionals) i tasques de rehabilitació. Ha participat en el Conveni entre Fustes del Pirineu Català (Fupicsa) i la UPC,

VALORS

En que creiem:
Escoltem. No comencem a menys que entenguem els vostres objectius, negocis i marca.
Ens esforcem per un procés fluid i transparent, des del compromís i el disseny fina a la construcció.
Valorem els nostres clients. Entenem que cada client és únic i que mereix una solució a mida. L’única manera de saber-ho fer és escoltar.
Recolzem els últims avenços tecnològics per millorar l’onjectiu i el negoci dels nostres clients, ja sigui en disseny sostenible, tecnologia 3D, CAD o simulació.
Recolzem totes les iniciatives dels implicats en el projecte incloent-hi la capacitat d’analisí i participació en totes les fases d’un projecte. Junts, fem un pla millor.