Presentació Toni Griera Laboratori assaig i diagnosi per l’Arquitectura

Toni Griera Laboratori assaig i diagnosi per l’Arquitectura és una empresa nascuda DE i PER la Rehabilitació edificatòria

 

Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per l’Arquitectura
Toni Griera Laboratori assaigs i diagnosi per l’Arquitectura

QUE FEM? : La nostra activitat està focalitzada en la Rehabilitació i comprèn:

  • Realització estudis tècnics segons necessitats: DES d’un assaig de caracterització d’un material FINS la Instrumentació, Diagnosi i Recàlcul.
  • Solucions d’Enginyeria: DES d’el disseny de prototips FINS la fabricació i implantació in situ.

COM HO FEM?:  Addicionant als mètodes d’anàlisi tradicionals més de 10 anys de R + D + I

  • Aportant Nous Mètodes
  • Aportant Noves Tècniques suplint les principals mancances del sector
  • Aportant Nous Equips