Assaigs i Productes Toni Griera: Laboratori de rehabilitació edificatoria

Presa de Dades

Diagnosi i Assaigs

  • Fusta
  • Fàbrica
  • Fonaments

Instrumentacions

  • Globals
  • Locals
  • puntuals

Recàlculs

natural ventilacion

  • Sistemes estructurals
  • elements

Dissenys

  • Prototips a mida

Assaigs